Nadal 2021

Antoni Arola

Ajuntament de Barcelona
ADI-FAD

Plaça de Catalunya
Gran Via
Carrer Aragó
Barcelona
Desembre 2021

Equip
Estudi Antoni Arola
Júlia Rossinyol
Max Milà
Kevin Sake
Marie Camberbec

Fotografies
Leo Garcia
Mariano Herrera
Clicksound
Kevin Sake

Aquest projecte reivindica l’essència de les festes populars i les tradicions, allò primari que ens porta a l’inici i, sobretot, una nova escala, nous paradigmes i un sol punt de fuga, la llum.

Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola

Plaça Catalunya
Una mirada a la celebració, un punt que explota i que fa bategar la ciutat, li dóna el moviment, l’eix i el centre.
És un exercici per re-dibuixar la plaça Catalunya a una escala humana - la del vianant -, un impluvium que recull l’energia en aquest punt neuràlgic, una pèrgola que genera un mood ciutadà comú i que protegeix amb la seva calidesa i la seva delicadesa.

Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola

Carrer Aragó
Una mirada a la percepció i, per tant, a la idea del paralaxis - la idea del canvi o desplaçament de la posició aparent d’un cos degut al canvi de posició de l’observador -.
És una proposta que traça un punt de fuga, un moviment continuu, una direcció que en són dues. És un sol element en repetició, en constant canvi, que mostra el camí, el ritme i la multiplicitat i que vol generar en l’espectador possibilitat, màgia i futur.

Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola

Gran Via
Una mirada a la idea de confort social, i per tant de com ens relacionem, dialoguem i ens sentim amb la ciutat.
És una proposta que ofereix la benvinguda, la transformació i la mutació de les urbs en allò més humà. És una manera de fer-nos sentir el carrer com la nostra llar, és un bosc de làmpades que ens transporta a nous contexts més naturals, més visuals i més orgànics: és com un estar a casa!

Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola
Nadal 2021 | Llum, Recerca, Efímers | Estudi Antoni Arola

El concepte d’aquest projecte és la llum - en tota la seva profunditat - per perseguir una escala humana en tot allò social i per reivindicar l’austeritat en tot allò públic.

Hem volgut treballar a través d’un sol element (tira de led), amb un sol llenguatge que dóna coherència i força a les tres intervencions: simplificar per reutilitzar i poder reciclar.

Hem volgut fer dialogar, al mateix temps, els conceptes de clàssic i actual i fer-ho fora dels cànons i de les modes; generar codis propis per poder transmetre en la festivitat valors de tradició i de contemporeneïtat.