Fresh

Antoni Arola
Jordi Tamayo

Sistema operatiu de oficina

2009

Ofita

Fotografies
Jordi Miralles

Premis
2014

BOY Best Of Year Interior Design

És un sistema operatiu que aporta flexibilitat i disseny als nous espais d'oficina i que respon amb eficàcia a les noves formes de treball. Fresh és un sistema modulable, que permet crear múltiples configuracions per a les diferents dinàmiques operatives.

Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola

Fresh 2.0 pota quadrada

Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola
Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola Fresh | Mobiliari | Estudi Antoni Arola