326 Ciris

Antoni Arola

Equip
Max Milà
Borja Suqué
Júlia Rossinyol

Instal·lació efímera de llum

2019

Il·lacions Design Gallery

Fotografies
Héctor Milla
Estudi Antoni Arola

326 ciris i un mirall

326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola 326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola
326 Ciris  | Recerca | Estudi Antoni Arola